Trải nghiệm

Cuộc đời là những giải đoạn trải nghiệm. 

Sự trải nghiệm của bạn bắt đầu khi nào? Câu hỏi đó được trả lời với từng người với tôi là như vậy. 

Trên một blog "P/S: Trải nghiệm là tổng quan khái niệm bao gồm tri thức, kĩ năng trong hoặc quan sát sự vật hoặc sự kiện đạt được thông qua tham gia vào hoặc tiếp xúc đến sự vật hoặc sự kiện đó. Lịch sử của từ trải nghiệm kéo với gần với khái niệm thử nghiệm.

Thực tiễn trải nghiệm đạt được qua thử nghiệm.

Trải nghiệm thường đi điến một tri thức về sự hiểu biết đến sự vật, hiện tượng, sự kiện.


hình như sách viết thế! *=^"

Còn với tôi nó là các kinh nghiệm, những tình cảm cả xúc đã tiếp xúc trong quá khứ và đang ở hiện tại xem lại và có thể áp dụng. 

Từ những cảm xúc thăng hoa nhất của tình yêu đôi lứa, từ những cảm xúc mất mát người thân, nhưng cuộc vui và chia tay của nụ cười và nước mắt. Từ đó thấy rằng người nào càng trải nghiệm nhiều người đó hầu như hoặc gần như ít hoặc không còn khóc không có nụ cười vui vẻ họ trở nên già nua đúng không nhỉ. Chắc là như vậy bởi một ví dụ đơn giản thôi hay nhìn trẻ con "Khóc rất nhiều và cười rất ròn" ^_^ . 

Cuộc sống vốn phải ghanh đua cạnh tranh , mình cũng vậy phải lo cho gia đình người thân mình chạy đua với thời gian, oằn mình vào công việc. Nhưng theo suy nghĩ của mình mình sẽ luôn dành thời gian để có những khoảng lặng và những khoảng thời gian dảnh cho bé cho bạn bè thân thiết để được cười đôi khi cũng được khóc nữa. 

Cuộc sống luôn thay đổi và nhiều bất ngờ. Mọi sự việc luôn có nhiều góc nhìn để giải quyết nhiều khi nó đơn giản và nhỏ xíu lắm luôn với vấn đề của bạn khi so một vấn đề của người khác đang gặp phải. Khi bạn tiếp xúc vấn đề của người khác thấy vấn đề của bạn chả là gì cả. 

Vấn đề đấy họ đang tiếp xúc để có những trải nghiệm mới mà họ phải vượt qua bằng cách này hay cách khác. 

Cuộc sống đơn giản ý mà. Hi ^_^