Thiết kế website kiến trúc phamngochuong.com.vn

Thiết kế web cho đối kiến trúc sư phamngochuong thường khá khó tính. Nhiều yêu cầu phức tạp nhưng có một khía cạnh giống nhau là cùng có máu sáng tạo và tạo môi trường và thời gian làm việc thoải mái.

Yêu cầu ban đầu là làm một website flash. Sau khi nghe tư vấn nếu thiết kế website bằng flash thì sẽ không hỗ trợ tốt cho Seo.

Cuối cùng kế thúc là một kết quả khá ưng ý.

website drupal