Rèn luyện sự tập trung

Tôi đang làm gì ngay lúc này? Đó là câu hỏi phải hỏi liên tục nó được nhắc lại thành một thói quen giúp ích cho việc tăng khả năng tập trung. Sau khi trả lời được câu hỏi này bạn bước vào câu thứ 2.
"Từ chối động não" (một câu nói tôi nghe được của một bạn youtuber) với tôi thì đó là làm sao để tối ưu công việc rút ngắn thời gian hoàn thành công việc hoặc đưa ra sang kiến mới cho công việc đó.
Cả 2 câu trên đều phải phối hợp với việc lập một bản kế hoạch chi tiết càng cụ thể càng tốt ("Lập kế hoạch cho mỗi phút trong ngày" - trích trong cuốn "deep work" Cal Newport), kế hoạch của
bạn phải đưa được ra vấn đề nào làm trước - sau, chính - phụ...
Tất cả cái trên tôi đúc kết lại trong một câu của bạn tôi: Khi bạn hút thuốc là biết đang hút thuốc