PHP 7 có thể giúp cải thiện thực thi site drupal

PHP 7 phát hành tháng 12 2015 và cung cấp khả năng thực thi cao, load dữ liệu lơn hỗ trợ chương trình cho ứng dụng online. Theo nghiên cứu mới nhất thì PHP 7 nhanh gấp đôi PHP 5.6 và  giảm sử dụng bộ nhớ.

Tại sao bây giờ là thời điểm chuyển sang PHP 7

Core Drupal 7 hỗ trợ PHP 5.2.5 hoặc cao hơn. Tuy nhiên PHP 7 hỗ trợ ngược những thay đổi có thể cần trong tùy chỉnh modules và themes. Trong khi một vì sites Drupal 7 có thể chay trên bản minimum của phiên bản PHP, bạn có thể chuyển tới Drupal 8 với PHP 7 hỗ trợ kế thừa performance của site.

Drupal 8 chính thức hỗ chợ hơn 200 tính năng mới và cải tiến nhiều hàm, và cập nhật tới PHP 7 tất cả những cải tiến và nhận high performance site Drupal.

Core Drupal tự động test với đầy đủ tính năng trong nhiều môi trường. Một vài bugs ảnh hưởng thì đã được fix rất tốt. Các phiên bản PHP này được chính thức hỗ trợ bởi Drupal 7 và được khuyến cáo sử dụng nếu có thể.

Bằng chứng thuyết phục từ nhiều người dùng cho thấy Drupal 7 có thể được sử dụng thành công trên PHP 7, cả trước và sau khi phát hành phiên bản 7.50.

Thời gian tải trang web chậm sẽ ảnh hưởng đến khách truy cập, trải nghiệm người dùng chung và điểm mấu chốt. Với sự cải tiến về tốc độ cải tiến của Drupal 7 và Drupal 8 với PHP 7, sự tham gia và kinh nghiệm của người dùng sẽ tăng lên và ít có khả năng họ sẽ rời khỏi trang web của bạn.

Translate at www.anubavam.com

Mình đã cài trên PHP 7 và hiện tại chưa gặp bugs phức tạp nào mà chưa giải quyết được. 

Bài viết thấy tiêu đề thì hay nhưng nội dùng không có trải nghiệm và test thực tế. Các bạn đọc chơi để tìm hiểu thêm đóng góp thực tế nhé. 

Thanks