Bảng giá hosting uy tín

Bảng giá hosting linux máy chủ thường

 
Linux500 (VN)
27.000
VNĐ/tháng
Linux1000 (VN)
52.000
VNĐ/tháng
Linux2000 (VN)
104.000
VNĐ/tháng
THÔNG SỐ LƯU TRỮ      
Dung lượng lưu trữ 500 MB 1.000 MB 2.000 MB
Băng thông hàng tháng 10.000 MB 20.000 MB 40.000 MB
Tên miền Chính 1 1 2
Tên miền phụ 5 10 10
Tên miền Alias 5 10 10
Nơi đặt máy chủ: VDC - FPT - VietTel - CMC
Máy chủ đặt tại Việt nam thích hợp với các website có đối tượng khách hàng tại Việt nam và Châu Á
THÔNG SỐ EMAIL
Tài khoản e-mail 20 50 100
Chuyển tiếp E-mail
Tự động trả lời
Nhận tất cả e-mail
POP3/SMTP
TÍNH NĂNG BỔ SUNG
Cơ sở dữ liệu 5 10 10
Tài khoản FTP 5 10 10
Mod Rewrite .htaccess
Chống spam
Cron Jobs
Điều khiển DNS
ỨNG DỤNG MIỄN PHÍ
SiteBuilder
WordPress
b2evolution
Drupal
Joomla
ZenCart
CubeCart
KHUYẾN MẠI KHI ĐĂNG KÝ NHIỀU NĂM
Thanh toán tối thiểu 12 tháng 12 tháng 12 tháng
1 năm -0% 324.000 624.000 1.248.000
2 năm -6% 609.120 1.173.120 2.346.240
3 năm -12% 855.360 1.647.360 3.294.720

 

 

Hệ điều hành CENTOS 5
Ngôn ngữ hỗ trợ PHP 5.3.x / 5.2.x
Cơ sở dữ liệu MySQL5
Tính năng truy cập FTP Account / WebBase Control Panel / WebBase File Manager
Hệ thống e-mail Hỗ trợ Outlook/ Webmail/ POP3/ SMTP/ Anti SPAM/ Mail Forwarder Manager / Email Filtering Manager / Email Autoresponders
Thông số khác Control Panel/ Protected Directories/ Bandwidth Status/ Disk Usage Viewer/ Error Log/ Customer Error Pages/ PHPMyAdmin/ Website Statics
Linux Hosting: là gói dịch vụ lưu trữ website thích hợp với trang web viết bằng ngôn ngữ PHP có chi phí hợp lý.

Cho phép người dùng tự sao lưu, phục hồi cơ sở dữ liệu trực tiếp trên web.
Webmail giao diện tiếng Việt
Thời gian kích hoạt tài khoản sau khi nhận được thanh toán: 10 phút đến tối đa 12 tiếng.

 

 

Bảng giá hosting linux máy chuyên nghiệp

 
Linux300 Pro (VN)
39.500
VNĐ/tháng
Linux600 Pro (VN)
79.000
VNĐ/tháng
Linux1200 Pro (VN)
158.000
VNĐ/tháng
Linux2400 Pro (VN)
283.000
VNĐ/tháng
THÔNG SỐ LƯU TRỮ        
Dung lượng lưu trữ 300 MB 600 MB 1.200 MB 2.400 MB
Băng thông hàng tháng 5.000 MB 15.000 MB 25.000 MB 50.000 MB
Tên miền Chính 1 1 2 1
Tên miền phụ 3 5 15 15
Tên miền Alias 3 5 15 15
Nơi đặt máy chủ: VDC - FPT - VietTel - CMC
Máy chủ đặt tại Việt nam thích hợp với các website có đối tượng khách hàng tại Việt nam và Châu Á
THÔNG SỐ EMAIL
Tài khoản e-mail 20 40 100 100
Chuyển tiếp E-mail
Tự động trả lời
Nhận tất cả e-mail
POP3/SMTP
TÍNH NĂNG BỔ SUNG
Cơ sở dữ liệu 3 5 10 10
Tài khoản FTP 3 5 10 1
Mod Rewrite .htaccess
Chống spam
Cron Jobs
Điều khiển DNS
ỨNG DỤNG MIỄN PHÍ
SiteBuilder
WordPress
b2evolution
Drupal
Joomla
ZenCart
CubeCart
KHUYẾN MẠI KHI ĐĂNG KÝ NHIỀU NĂM
Thanh toán tối thiểu 12 tháng 12 tháng 12 tháng 12 tháng
1 năm -0% 474.000 948.000 1.896.000 3.396.000
2 năm -6% 891.120 1.782.240 3.564.480 6.384.480
3 năm -12% 1.251.360 2.502.720 5.005.440 8.965.440

 

 

Hệ điều hành CENTOS 5
Ngôn ngữ hỗ trợ PHP 5.3.x / 5.2.x
Cơ sở dữ liệu MySQL5
Tính năng truy cập FTP Account / WebBase Control Panel / WebBase File Manager
Hệ thống e-mail Hỗ trợ Outlook/ Webmail/ POP3/ SMTP/ Anti SPAM/ Mail Forwarder Manager / Email Filtering Manager / Email Autoresponders
Thông số khác Control Panel/ Protected Directories/ Bandwidth Status/ Disk Usage Viewer/ Error Log/ Customer Error Pages/ PHPMyAdmin/ Website Statics
Linux Hosting: là gói dịch vụ lưu trữ website thích hợp với trang web viết bằng ngôn ngữ PHP có chi phí hợp lý.

Cho phép người dùng tự sao lưu, phục hồi cơ sở dữ liệu trực tiếp trên web.
Webmail giao diện tiếng Việt
Thời gian kích hoạt tài khoản sau khi nhận được thanh toán: 10 phút đến tối đa 12 tiếng.