sống chậm

Bức tượng cẩm thạch

- Viện bảo tàng nọ được xây sàn lót bằng những viên đá cẩm thạch và có một bức tượng đá cẩm thạch to lớn tuyệt đẹp được trưng bày ở giữa sảnh bảo tàng.

Rất nhiều người đến từ mọi nơi trên thế giới chỉ để chiêm ngưỡng bức tượng cẩm thạch tuyệt đẹp. Một đêm, viên đá cẩm thạch nói chuyện với bức tượng cẩm thạch.

“ Này bức tượng cẩm thạch, thật không công bằng chút nào. Tại sao mọi người từ mọi nơi trên thế giới đến đây chỉ để bước qua tôi và chiêm ngưỡng bạn?”.

Vietnamese
Subscribe to RSS - sống chậm