nút search không hoạt động

Sửa nút window, search và chọn mạng không làm việc

1 - Bạn mở regedit 

2. Right click on HKEY_CLASSES_ROOT và click  vào 'Permissions'

3. Bạn phải có  'ALL APPLICATION PACKAGES'  trong  'GROUP OR USER NAMES'

4.  Click 'add' > 'advanced' > 'find now' > 'searches results' và tìm ALL APPLICATION PACKAGES > nháy đúp vào và thêm vào SELECT USERS OR GROUPS in ENTER THE OBJECT NAME TO SELECT

5. Click OK. Bây giờ bạn có thể nhìn thấy  ALL APPLICATION PACKAGES trong danh sách GROUP OR USER NAMES.

6. Giờ Click vào 'ALLOW'  đến 'READ' và click OK.

Vietnamese
Subscribe to RSS - nút search không hoạt động